x

Polecamy przeczytać

Polecany artykuł

Sprzedaż/kupno samochodu krok po kroku

15.01.2013, 17:11 przez marta

Jak przeprowadzić transakcję kupna bądź sprzedaży samochodu tak, by była ona bezpieczna, a wszystkie prawne formalności zostały zachowane – wyjaśniamy krok po kroku. A do pobrania – gotowy wzór umowy kupna sprzedaży samochodu.

Najlepiej sporządzić pisemną wersję umowy sprzedaży samochodu, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. Umowa ta powinna zawierać kilka niezbędnych elementów. Przede wszystkim jest to data i miejsce jej zawarcia oraz określenie przedmiotu sprzedaży jego cena. Prócz tego, umowa musi zawierać dane osobowe każdej ze stron (imię i nazwisko, adres zameldowania, NIP, PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości) oraz podpisy stron. Jeśli sprzedających jest więcej niż jedna osoba (jeśli samochód ma współwłaścicieli), wszyscy oni muszą widnieć na umowie. Podobnie, jeśli kupuje więcej niż jedna osoba.

Tutaj można pobrać gotowy wzór umowy sprzedaży/kupna samochodu , który zawiera wszystkie niezbędne elementy.

A jakie konsekwencje niesie za sobą zawarcie takiej umowy? Podpisanie jej oznacza, że sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy, zrzeka się do niej roszczeń oraz wydaje ją kupującemu. Kupujący ma obowiązek zapłacić za rzecz, odebrać ją w określonym czasie, a odbiór pokwitować.

Od widniejącej na umowie daty podpisania zależne są terminy, w których załatwić trzeba procedury rejestracji w Wydziale Komunikacji, urzędzie skarbowym oraz towarzystwie ubezpieczeniowym. Nabywca ma 30 dni od daty podpisania umowy na zarejestrowanie pojazdu w Wydziale Komunikacji. Jeśli pojazd został zakupiony w Polsce, do urzędu należy złożyć następujące  dokumenty: dowód własności pojazdu (czyli umowa kupna-sprzedaży, podbita w US), dowód rejestracyjny z ważnym przeglądem technicznym lub decyzją o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, kartę pojazdu (jeśli została wydana), polisę OC, dowód osobisty właściciela, a także tablice rejestracyjne. Wzór wniosku potrzebnego do zarejestrowania samochodu można pobrać tutaj.

W Urzędzie Skarbowym, jeśli pojazd nabywa jedna osoba, składa się formularz PCC-3. Jeśli natomiast są to dwie lub więcej osób (jako współwłaściciele), prócz tego formularza należy złożyć także formularz PCC-3A. Zawiera on informację o pozostałych uczestnikach transakcji, którzy występują w umowie.

W gestii nabywcy pojazdu jest decyzja o pozostawieniu ubezpieczenia OC u dotychczasowego ubezpieczyciela (u którego ubezpieczył samochód sprzedający) bądź zmiana towarzystwa.

Pobierz gotowe wzory:

Umowa sprzedaży/kupna samochodu

AUmowa sprzedaży samochodu (współwłasność) (jeśli sprzedawany samochód ma więcej niż jednego właściciela)

Wniosek o rejestrację samochodu (formularz potrzebny, jeśli chcesz zarejestrować, także czasowo, oraz wyrejestrować auto)

Wypowiedzenie umowy OC (przyda się, jeśli nie chcesz, by umowa OC automatycznie przedłużyła się na okres ubezpieczenia, jeśli masz ubezpieczenie OC w dwóch lub więcej towarzystwach ubezpieczeniowych lub nabyłeś samochód z ubezpieczeniem)

Umowa przeniesienia ubezpieczenia AC na nabywcę pojazdu

Podobne artykuły

Finanse
Ubezpieczenie OC Axa Direct
brak komentarzy
Porady
Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC
brak komentarzy

Dodaj komentarz

Komentarze

Olo

Wzór umowy kupna sprzedaży samochodu https://www.prawo-jazdy-360.pl/aktualnosci/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu

6 września 2018 14:09:58 | ocena: 0 | oceń: |Odpowiedz
Copyright © 2021 CR PLUS Sp. z o.o.