x

Polecamy przeczytać

Polecany artykuł

Ubezpieczenie OC HDI Asekuracja

17.09.2013, 15:14 przez marta

HDI Asekuracja to marka o ponadstuletniej tradycji, obecnie należąca do doskonale znanej firmy – Warta. HDI Asekuracja oferuje pełen zakres ochrony ubezpieczeniowej dla kierowców.


Specjalnie dla użytkowników FURORA.TV
Ubezpieczenie OC od 313 zł na rok! 

Kalkulator OC AXA

Ubezpieczenie OC HDI Asekuracja chroni ubezpieczonego przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych przez kierującego pojazdem innym uczestnikom ruchu. Ochroną objęte są skutki kolizji, potrącenia czy wypadku - zarówno na terenie Polski, jak również w krajach Unii Europejskiej, Chorwacji, Szwajcarii i Norwegii.

Jakie zniżki można dostać w HDI Asekuracja?

HDI oferuje szereg zniżek dla kierowców zainteresowanych kupnem HDI OC. Do 60% zniżki na OC można dostać za bezszkodową jazdę. Dodatkowe zniżki można otrzymać za zawarcie w HDI Asekuracja ubezpieczenia Autocasco oraz innych dobrowolnych ubezpieczeń komunikacyjnych czy bezszkodową kontynuację ubezpieczenia samochodu w HDI, a także za zakup ubezpieczeń majątkowych oraz jednorazową opłatę składki.

Czy można kupić OC HDI Asekuracja na raty?

Tak, składki OC HDI Asekuracja można opłacić w ratach. Trzeba jednak pamiętać, że za opłatę jednorazową otrzymamy dodatkową zniżkę na OC.

Kalkulator OC HDI Asekuracja

Niestety, szukając narzędzia takiego jak kalkulator OC HDI Asekuracja zawiedziemy się. Firma bowiem nie sprzedaje ubezpieczeń w systemie direct, a co za tym idzie, nie udostępnia narzędzia do samodzielnego liczenia składki OC HDI Asekuracja.

Pozostałe ubezpieczenia komunikacyjne HDI Asekuracja:

- ubezpieczenie HDI Opony: ubezpieczenie chroniące na terytorium Polski w przypadku uszkodzenia ogumienia: opon, dętek kół w pojeździe. Przedmiotem ubezpieczenia HDI OPONY jest ogumienie kół w pojazdach osobowych i ciężarowych do 3,5 t. Zakres ubezpieczenia HDI OPONY obejmuje wymianę kół (na miejscu zdarzenia, kół w których zostały uszkodzone opony lub  dętki, na sprawne koło lub koła zapasowe), holowanie ubezpieczonego pojazdu do warsztatu, w którym zostanie naprawione uszkodzone ogumienie (gdy wymiana koła lub kół w miejscu zdarzenia nie jest możliwa), pokrycie kosztów naprawy uszkodzonego ogumienia, telefoniczną pomoc informacyjną. Ważne, by pamiętać o posiadaniu w pojeździe sprawnego koła zapasowego lub zestawu naprawczego koła. W przypadku braku wyżej wymienionych świadczenie pomocy nie zostanie zrealizowane.

Ubezpieczenie HDI MINI GAP: to ubezpieczenie w dobrej cenie, mogące być alternatywą dla autocasco. W przypadku kradzieży pojazdu otrzymasz nawet do 3 000 zł. Ubezpieczenie HDI Asekuracja MINI GAP obejmuje szkodę polegającą na kradzieży pojazdu osobowego oraz ciężarowego do 3,5 t. Odszkodowanie w HDI MINI GAP jest równe sumie ubezpieczenia w wysokości 3 000 zł, nie więcej jednak niż wartość rynkowa ubezpieczonego pojazdu na dzień zawarcia umowy.

Ubezpieczenie Autocasco HDI Asekuracja: elastyczna i kompleksowa oferta, umożliwiająca dopasowanie zakresu ubezpieczenia i jego ceny do potrzeb i zasobności portfela. Gwarantuje wypłatę odszkodowania w razie rozbicia pojazdu, próbie włamania, dewastacji czy kradzieży. Ochrona ubezpieczeniowa działa nie tylko w Polsce, ale też całej Europie. Ubezpieczenie AC HDI Asekuracja jest oparte o formułę all risks, czyli od wszystkich ryzyk. To oznacza, że umowa obejmuje wszystkie ryzyka standardowej polisy (np. wypadek, powódź itp.) oraz wszystkie inne, które nie zostały wyraźnie wyłączone w OWU. AC HDI wyróżnia się tym, że jako jedno z niewielu ubezpieczeń ma w zakresie ubezpieczenie od kradzieży również na terenie państw wyłonionych z byłego ZSRR oraz Turcji (w części europejskiej). Polisa AC HDI może być zawarta w jednym z dwóch wariantów: "Kosztorys” i "Serwis”.

Ubezpieczenia wypadkowe HDI Assistance: jest gwarantem kontynuacji podróży w przypadku wypadku, awarii bądź kradzieży pojazdu. Pomoc udzielana jest 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zdarzenia powstałe w Polsce oraz na terytorium Europy. Ubezpieczenie HDI Assistance można kupić w jednym z 3 wariantów: EUROPA 1000 + (pomoc w razie wystąpienia wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu), EUROPA 500 + (pomoc w razie wystąpienia wypadku, kradzieży lub awarii pojazdu), EUROPA 200 (pomoc w razie wystąpienia wypadku lub kradzieży pojazdu). Dla każdego z wyżej wymienionych wariantów istnieje możliwość dokupienia opcji dodatkowych: HDI TAXI SERVICE i HDI POJAZD ZASTĘPCZY.

Ubezpieczenie HDI NNW: ubezpieczenie przeznaczone także dla tych kierowców, którzy nie mają ubezpieczenia OC czy AC w HDI. Przedmiotem ubezpieczenia HDI NNW są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów pojazdu polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć, powstałe podczas: wsiadania i wysiadania z pojazdu, postoju i naprawy na trasie jazdy, bezpośrednio przy załadunku lub wyładunku pojazdu. HDI odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków, skutkujące wypłatą świadczenia z tytułu: trwałego uszczerbku na zdrowiu, śmierci ubezpieczonego, nabycia protez lub  środków pomocniczych, przeszkolenia zawodowego inwalidów, koniecznej operacji plastycznej, transportu zwłok. Każda z osób ubezpieczonych w ramach jednej umowy ubezpieczenia objęta jest ochroną ubezpieczeniową do wysokości określonej w polisie sumy ubezpieczenia. Do wyboru są 4 warianty HDI NNW, z sumą ubezpieczenia na osobę 5 000 zł, 10 000 zł, 15 000 zł, 30 000 zł.

Ubezpieczenie HDI Szyby: obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów naprawy lub wymiany szyb w pojazdach osobowych i ciężarowych do 3,5 t. Suma ubezpieczenia na jedno zdarzenie wynosi 4 000 zł i nie jest pomniejszana o koszty jej wymiany lub naprawy – w przypadku zajścia zdarzenia. Naprawa lub wymiana szyby pojazdu dokonywana jest za pośrednictwem wskazanych przez HDI Asekuracja dostawców realizujących usługi  w zakresie wymiany lub naprawy szyb pojazdów.

Ubezpieczenie HDI Ochrona Prawna: przedmiotem ubezpieczenia jest ochrona interesów prawnych – związana z użytkowaniem i posiadaniem ubezpieczonego pojazdu – a w życiu prywatnym lub zawodowym, dostęp do infolinii prawnej.

Podobne artykuły

Finanse
Ubezpieczenie OC Axa Direct
brak komentarzy
Aktualności
Ile naprawdę można zaoszczędzić na OC i AC - 400 zł czy 4 000 zł?
5 komentarze

Dodaj komentarz

Ogłoszenia motoryzacyjne

Marka:
Model:
ogłoszeń

Facebook

Najciekawsze oferty

Artykuły polecane

Premiery

Aktualności

Copyright © 2019 CR PLUS Sp. z o.o.