x

Polecamy przeczytać

Polecany artykuł

Ubezpieczenie OC TUW

09.10.2013, 12:01 przez marta

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych to ubezpieczyciel wyróżniający się na rynku przede wszystkim zasadą działania. Dla towarzystw ubezpieczeniowych zorganizowanych w formie spółki akcyjnej głównym celem jest maksymalizacja zysku akcjonariuszy. TUW jest zorganizowany jednak na innej zasadzie – zasadzie wzajemności.


Specjalnie dla użytkowników FURORA.TV
Ubezpieczenie OC od 313 zł na rok! 

Kalkulator OC AXA

Wzajemnościowa działalność ubezpieczeniowa nie jest nastawiona na wytwarzanie zysku postawionego do dyspozycji akcjonariuszy, lecz na zaspokojenie potrzeb osób ubezpieczonych. Każdy ubezpieczony członek Towarzystwa staje się jego współwłaścicielem. Oni też, dzięki ustawowym regulacjom mogą organizować się w Towarzystwie w grupy tworząc Związki Wzajemności Członkowskiej. Istotą Związków Wzajemności Członkowskiej jest wspólnota interesów ich członków połączonych więzią terytorialną, zawodową bądź środowiskową. Członkowie Związków decydują o sposobie wykorzystania nadwyżki finansowej, którą mogą przeznaczyć na obniżenie składki lub inny wspólny cel. Związku mają też prawo do decydowania o losach Towarzystwa.

Ubezpieczenie OC TUW spełnia wszystkie wymogi stawiane przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych. Do polisy OC TUW dodaje gratis ubezpieczenie Assistance w wariancie Standard. By poznać ceny OC TUW, należy skontaktować się z przedstawicielem TUW.

Kalkulator OC TUW

W związku z tym, że TUW swoje produkty ubezpieczeniowe sprzedaje tylko i wyłącznie przez sieć agentów, nie udostępnia internetowego kalkulatora OC. Dlatego, by przekonać się, czy wzajemnościowa zasada działania jest opłacalna dla kupujących ubezpieczenie samochodu, trzeba spotkać się z agentem TUW.

Inne ubezpieczenia komunikacyjne TUW

Ubezpieczenie AC TUW – przeznaczone jest dla właścicieli pojazdów osobowych, przyczep oraz motocykli i motorowerów nie starszych niż 12 lat. Ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie Polski i Europy – w ryzykach podstawowych, w ryzykach dodatkowych zaś – na terenie Polski, Unii Europejskiej oraz Chorwacji, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii. Autocasco TUW chroni przed skutkami zderzenia, powodzi, zatopienia, uderzenia pioruna, osuwania i zapadania się ziemi, działania osób trzecich, a także gradu, huraganu pożaru oraz wybuchu.

Ubezpieczenie Assistance TUW – inaczej ubezpieczenie pomocy w podróży. Posiadacz tego ubezpieczenia może liczyć na natychmiastową pomoc w przypadku awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu – w zależności od wariantu ubezpieczenia. Ubezpieczenie TUW Assistance dostępne jest w dwóch wariantach: Standard oraz Premium. Wariant Standard dodawany jest gratis do ubezpieczenia OC lub AC. Posiadając go, możemy liczyć na pomoc w razie wypadku, który miała miejsce dalej niż 25 km od miejsca zamieszkania – wtedy otrzymamy pomoc informacyjną, holowania bądź transport czy naprawę na miejscu zdarzenia. Wariant Premium to pomoc w razie wypadku, awarii, kradzieży auta czy nawet braku paliwa. Otrzymamy wtedy pomoc informacyjną, holowanie bądź transport, naprawę na miejscu zdarzenia, parkowanie, pokrycie kosztów złomowania w razie zdarzenia zagranicą, zakwaterowanie w hotelu, wynajem pojazdu zastępczego, zorganizowanie powrotu do miejsca zamieszkania lub do celu podróży oraz dostarczenie paliwa.

Ubezpieczenie NNW TUW – chroni przed następstwami nieszczęśliwych wypadków w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci, powstające w związku z ruchem pojazdu mechanicznego na terenie Polski, krajów systemu Zielonej Karty oraz państw wyłonionych z byłego Związku Radzieckiego. Kupujący ubezpieczenie NNW TUW może wybierać spośród kilku sum ubezpieczenia: 3 000 zł, 5 000 zł, 10 000 zł oraz 15 000 zł. Zakres ubezpieczenia obejmuje świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci, nabycie protez i środków ochronnych, przeszkolenie zawodowe inwalidów, pokrycie kosztów pogrzebu oraz koszty sprowadzenia zwłok.

Podobne artykuły

Finanse
Ubezpieczenie OC Proama
brak komentarzy
Finanse
Ubezpieczenie OC Link4
brak komentarzy

Dodaj komentarz

Copyright © 2021 CR PLUS Sp. z o.o.