x

Polecamy przeczytać

Polecany artykuł

Kiedy można rozwiązać umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC?

24.02.2014, 13:46 przez marta

Pomimo, iż od blisko 2 lat do wszystkich umów ubezpieczenia OC ma zastosowanie nowelizacja przepisów Ustawy o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, UFG i PBUK, która miała w znacznym stopniu ograniczyć podwójne ubezpieczenie – wciąż, wśród klientów zakładów ubezpieczeń pojawia się dużo wątpliwości odnośnie możliwości oraz trybu rozwiązania zawartej wcześniej polisy.

Pamiętajmy więc, że umowa może ulec rozwiązaniu przede wszystkim w poniższych przypadkach:
1. gdy klient nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu, na który umowa została zawarta złoży wypowiedzenie umowy (wtedy umowa trwa do końca okresu na który została zawarta),
2. z chwilą wyrejestrowania pojazdu. Pojazd podlega wyrejestrowaniu, w przypadku:

  • przekazania pojazdu do stacji demontażu lub punktu zbierania pojazdów, na podstawie zaświadczenia o demontażu pojazdu albo równoważnego dokumentu wydanego w innym państwie;
  • kradzieży pojazdu;
  • wywozu pojazdu z kraju, jeżeli pojazd został zarejestrowany za granicą lub zbyty za granicę;
  • zniszczenia (kasacji) pojazdu za granicą;
  • udokumentowanej trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu bez zmiany w zakresie prawa własności

3. z dniem odstąpienia od umowy w przypadku gdy w ciągu 30 dni pojazd nie zostanie zarejestrowany – dotyczy to samochodów ubezpieczonych jeszcze przed ich rejestracją,
4. w przypadkach sprzedaży pojazdu, gdy nowy właściciel nie będzie chciał kontynuować ubezpieczenia w Proama,
5. z chwilą udokumentowania trwałej i zupełnej utraty posiadania pojazdu. W większości przypadków jest to przekazanie pojazdu do stacji demontażu, 
6. z chwilą zarejestrowania pojazdu za granicą,
7. z dniem wydania zaświadczenia o zezłomowaniu pojazdu.
8. po wznowieniu umowy Klient może ją również wypowiedzieć w sytuacji, gdy na ten sam okres ubezpieczenia zawarł drugą umowę w innym zakładzie ubezpieczeń.

Klienci którzy zdecydowali się na zawarcie umowy na odległość (za pośrednictwem telefonu lub strony internetowej) mogą dodatkowo odstąpić od umowy w trybie określonym w art. 16c ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

W każdym z powyższych przypadków wypowiedzenie polisy powinno zostać przekazane zakładowi ubezpieczeń w formie pisemnej. Znaczna część ubezpieczycieli honoruje w tym przypadku skan podpisanego wypowiedzenia przesłany za pośrednictwem poczty elektronicznej. W przypadku, gdy wypowiedzenie jest wysłane za pośrednictwem placówki Poczty Polskiej – za chwilę jego złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Łukasz Kuryłowicz, Kierownik ds. ubezpieczeń komunikacyjnych w Proama

źródło: Proama

Podobne artykuły

Porady
Sprzedaż samochodu a ubezpieczenie OC
brak komentarzy
Porady
Sprzedaż/kupno samochodu krok po kroku
1 komentarz

Dodaj komentarz

Ogłoszenia motoryzacyjne

Marka:
Model:
ogłoszeń

Facebook

Najciekawsze oferty

Artykuły polecane

Premiery

Aktualności

Copyright © 2020 CR PLUS Sp. z o.o.