x

Polecamy przeczytać

Polecany artykuł

5 punktów dlaczego motoryzacja jest ekologiczna

23.05.2015, 14:50 przez Bogusław Korzeniowski

Słuchając ekologów, można dojść do wniosku, że ci ludzie nie zeszli z drzewa w ramach ewolucji. Oni po prostu z tego drzewa spadli i niestety muszą żyć w cywilizacji. Ich zapewnienia o tym, że chroniąc jakieś żaby, motyle, czy rośliny działamy na rzecz przyrody są tak samo prawdziwe jak rozpowszechnione hasło  „energia odnawialna”. Polacy są narodem niezbyt zorientowanym w fizyce, matematyce, czy ekonomii i stąd populiści mają tutaj tak dużą aprobatę. Tymczasem energia nie może być ani utworzona ani zniszczona, mogą jedynie zachodzić przemiany jednych form energii w inne. Zasada zachowania energii jest jedną z ważniejszych praw fizyki, którą musi znać każdy naukowiec, każdy uczeń i każdy człowiek obserwujący świat. Widać ekolodzy są z tego wyłączeni…

Wracając jednak do żab, motyli i roślinek, które są najczęstszą przyczyną ograniczenia budowy obwodnic, czy autostrad, to właśnie zaniechanie pracy nad rozwojem cywilizacji może je zniszczyć. Według Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) spalenie 1 l benzyny powoduje powstanie 2370g CO₂, a spalenie 1 l oleju napędowego – 2650 g CO₂. Wynika stąd, że samochody są bardziej ekologiczne, gdy zużywają mniejsze ilości paliwa. To zaś jest wówczas gdy jadą jednostajnie na trasie, a nie są zmuszane do ciągłego stawania i ruszania, jak ma to miejsce w mieście

Dodatkowo warto pamiętać, że to nie motoryzacja jest największym niszczycielem przyrody. Według dokładnych wyliczeń IPCC źródła emisji CO₂ na świecie rozkładają się następująco: energetyka – 25,9%, przemysł – 19,4%, gospodarka leśna – 17,4%, rolnictwo – 13,5 %, transport – 13,1%, gospodarstwa domowe – 7,9%, ścieki – 2,8%. Należy przy tym zauważyć że na wartość pokazaną jako transport i wynoszącą13,1% składa się kilka czynników: samochody osobowe (6,0%), kolej, lotnictwo i żegluga (3,6%), a także ciężarówki (3,5%).  Tak więc samochody nie są największym trucicielem na świecie. 

Równocześnie jednak to właśnie motoryzacja najbardziej reaguje na konieczność zmian. Na zorganizowanym przez Volkswagena sympozjum, dotyczącym zmian warunków naszego życia i wynikającej z tego konieczności zastosowania samochodów elektrycznych. wymieniono pięć punktów, mających wpływ na coraz powszechniejsze oferowanie samochodów elektrycznych.

1.  Rozwój miast

Jeszcze w roku 1950 były tylko 2 metropolie liczące ponad 10 mln mieszkańców. W roku 1975 liczba ta podwoiła się i były 4 metropolie. W roku 2011 takich skupisk ludności było już 23.

Ponadto obserwujemy coraz większą migrację ludności z terenów wiejskich do miast. W efekcie ruch samochodów na niewielkim terenie (czyli niemożność stosowania, tak nielubianych w Polsce obwodnic) sprawia, że powstają tereny o dużym nasileniu emisji gazów cieplarnianych.

2.  Ograniczenie zasobów ropy naftowej

Ważnym czynnikiem są także kurczące się zasoby ropy naftowej. Ze zjawiskiem tym związany jest wzrost ceny ropy naftowej. W przeliczeniu na Euro (walutę wprowadzono w roku 2002) koszt baryłki ropy naftowej wynosił odpowiednio: rok 1998 za baryłkę płacono 15 Euro, rok 2005 – 45 Euro, rok 2012 – 75 Euro. Zważywszy zaś, ze koszt eksploatacji Golfa elektrycznego to  nieco ponad 7 zł jest to poważne uniezależnienie się od zmian kursu paliw.

3.  Globalne ocieplenie

Jak wspomniano na początku, motoryzacja ma naprawdę znikome znaczenie w powstawaniu gazów cieplarnianych. Obecnie to przemysł i energetyka są głównymi trucicielami Ziemi. Nawet rolnictwo emituje więcej gazu CO2 niż motoryzacja. Faktem jest jednak zmiana temperatury na naszej planecie. O ile w latach 1860-2006 zanotowano, iż klimat ocieplił się o 0,9 stopnia Celsjusza, to prognozy wskazują iż między rokiem 2006, a rokiem 2100 ocieplenie wyniesie ok 3-4 stopnie. Stąd też celem jest ograniczenie emisji CO2 do roku 2050 aż o 90%. Oczywiście efektywność ograniczenia ocieplenia zależy w ogromnej mierze od innych działów gospodarki, ale motoryzacja cały czas inwestuje w nowe technologie.

4.  Wzrost dostępności energii elektrycznej

Należy także przyznać, ze coraz większe wykorzystanie energii elektrycznej w samochodach jest możliwe dzięki rozwojowi techniki. Dotyczy to zarówno budowy mniejszych i lżejszych baterii akumulatorowych o dużych pojemnościach, jak również uzyskiwanie prądu ze źródeł  innych niż elektrownie węglowe. Doskonałym przykładem jest tutaj Norwegia, gdzie 98 % wytworzonej energii elektrycznej pochodzi z elektrowni wodnych, 1% z elektrowni wiatrowych i 1% z elektrowni cieplnych.

5.  Dopłaty państwowe

Niebanalnym efektem wzrostu zainteresowania samochodami elektrycznymi jest także pomoc państwa w propagowaniu tego źródła napędu. Są to zarówno obniżki VAT przy zakupie pojazdu, możliwość korzystania z buspasów podczas jazd w mieście, darmowe parkowanie samochodów elektrycznych, wjazd do centrów miast w których ruch samochodów spalinowych jest niemożliwy, czy darmowe urządzenia do ładowania baterii umieszczone na parkingach.

Tak wiec to nie krzyki ekologów są faktycznym czynnikiem ograniczającym niszczenie przyrody. Oni bowiem krzyczą zawsze tylko tam gdzie mogą coś zyskać. Tysiące modeli wjeżdżających do Polski, które swe motoryzacyjne życie zakończyły w cywilizowanych krajach, ekologów nigdy nie bolało. Także manifestacji na wprowadzenie ulg na samochody elektryczne i hybrydy, raczej się nie doczekamy.

Jednakże wybudowanie każdej  obwodnicy i autostrady to opór i populistyczne gadanie głupot, które trafiają do nie rozumiejących zasad fizyki. Przypinanie się do drzew jest zaś raczej ochroną rodzimych miejsc, z których ich przodek spadł, ale z pewnością nie jest ochroną przyrody

Na szczęście istnieją ludzie którzy w ramach ewolucji zeszli z drzewa i teraz starają się stworzyć symbiozę między cywilizacją i przyrodą.

Bogusław Korzeniowski

Podobne artykuły

Hyde Park
Ekologia i motoryzacja, czyli ekomatołki
1 komentarz

Dodaj komentarz

Ogłoszenia motoryzacyjne

Marka:
Model:
ogłoszeń

Facebook

Najciekawsze oferty

Artykuły polecane

Premiery

Aktualności

Copyright © 2020 CR PLUS Sp. z o.o.