Opel Omega 2.5 l Diesel 1995

Cena: 2 500 zł

Stan techniczny: Nieuszkodzony
Rok produkcji: 1995
Rodzaj paliwa: Olej napędowy (diesel)
Pojemność: 2.5 l
Nadwozie: Kombi
Liczba drzwi: 4/5
Przebieg: 172000 km
Rodzaj skrzyni: Manualna
Liczba miejsc: 5
Kolor: grafitowy
Pojazd zarejestrowany: Nie
Rata kredytu od: Oblicz ratę kredytu
Ubezpieczenie OC: Dodatkowe 25% zniżki na OC Sprawdź

Szczegóły ogłoszenia

Wyposażenie

ABS
Centralny zamek
Elektroniczny wtrysk
Elektryczne lusterka
Elektryczne szyby
Hak
Halogeny
Immobiliser
Klimatyzacja
Komputer
Poduszki powietrzne x 2
Przyciemniane szyby
Radio
Relingi
Światła przeciwmgłowe
Tapicerka welurowa
Tempomat
Wspomaganie kierownicy

Opis dodatkowy

======================================================================================

*** => A U T O => P O => W S Z Y S T K I C H => O P Ł A T A C H ***

*** => P R Z Y G O T O W A N E => D O => R E J E S T R A C J I ***

======================================================================================

*** => S P R O W A D Z O N A => Z => N I E M I E C => ***

*** => N I E => U S Z K O D Z O N A ***

======================================================================================

*** => O D => O S O B Y => F I Z Y C Z N E J => ***

*** => M O N I K A => . . . . . . . . . . . . ***

======================================================================================

*** => S U P E R => K O M F O R T O W A => ***

*** => W E R S J A => W Y P O S A Ż E N I A ***

======================================================================================

*** => 2 => S T R E F O W A => K L I M A T Y Z A C J A ***

======================================================================================

*** => T E M P O M A T ***

======================================================================================

*** => C E N T R A L N Y => Z A M E K => N A => P I L O T A ***

======================================================================================

*** => 4 x E L E K T R Y C Z N E => S Z Y B Y ***

======================================================================================

*** => + E L E K T R Y C Z N E => L U S T E R K A ***

======================================================================================

*** => + E L E K T R Y C Z N A => R E G U L A C J A => ***

*** => F O T E L A => K I E R O W C Y ***

======================================================================================

*** => A U T E N T Y C Z N Y => P R Z E B I E G => ***

======================================================================================

*** => N U M E R => V I N => D O => W E R Y F I K A C J I => W => S E R W I S I E => ***

*** => _ " _ W _ 0 _ L _ 0 _ 0 _ 0 _ 0 _ 2 _ 2 _ S _ 1 _ 0 _ 6 _ 1 _ 9 _ 5 _ 1 _ " _ ***

======================================================================================

*** => S Y S T E M Y => ***

*** => A B S + S R S + W S P O M A G A N I E ***

======================================================================================

*** => S R S => 2 x A I R B A G ***

======================================================================================

*** => W I E L O => F U N K C Y J N Y => ***

*** => K O M P U T E R => P O K Ł A D O W Y ***

======================================================================================

*** => R E L I N G I => D A C H O W E ***

======================================================================================

*** => G R U B Y => W E L U R ***

======================================================================================

*** => P R Z Y C I E M N I A N E => T Y L N E => S Z Y B Y ***

======================================================================================

*** => H A L O G E N Y ***

======================================================================================

*** => G R Z A N A => S Z B A ***

======================================================================================

*** => P O D Ł O K I E T N I K ***

======================================================================================

*** => O K A Z J A => W Y J Ą T K O W Y => S I L N I K => B M W => ***

*** => 2 , 5

*** => T D S

*** => 1 3 0 - K M

*** => ~ 6,4 l / 100 km

======================================================================================

*** => U W A G A => W Y J Ą T K O W A => O K A Z J A => ***

*** => R O Z R Z Ą D => B E Z => O B S Ł U G O W Y => ***

*** => Ł A Ń C U S Z E K => R O Z R Z Ą D U ***

======================================================================================

*** => K U P U J Ą C Y => Z W O L N I O N Y => Z => O P Ł A T Y => S K A R B O W E J ***

*** => WSZYSTKICH => ZAINTERESOWANYCH => ZAPRASZAMY => DO GNIEZNA =>

=> => NA => SZCZEGÓŁOWĄ => PREZENTACJĘ => ORAZ => JAZDĘ => PRÓBNĄ ***

======================================================================================

*** => PRZEDSTAWIONE => DANE => MAJĄ => CHARAKTER => INFORMACYJNY => ***

*** => I NIE STANOWIĄ => OFERTY HANDLOWEJ => W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 66 k.c. ***

======================================================================================

*

*

*

*

*

*

*

Podobne ogłoszenia

Copyright © 2020 CR PLUS Sp. z o.o.