Iveco Daily 3 l Diesel 2010

Cena: 49 900 zł

Stan techniczny: Nieuszkodzony
Rok produkcji: 2010
Rodzaj paliwa: Olej napędowy (diesel)
Pojemność: 3 l
Przebieg: 126000 km
Rodzaj skrzyni: Manualna
Liczba miejsc: 3
Kolor: biały
Pojazd zarejestrowany: Tak
Rata kredytu od: Oblicz ratę kredytu
Ubezpieczenie OC: Dodatkowe 25% zniżki na OC Sprawdź

Szczegóły ogłoszenia

Wyposażenie

ABS
ASR
Autoalarm
Centralny zamek
Elektryczne lusterka
Elektryczne szyby
ESP
Halogeny
Immobiliser
Klimatyzacja
Poduszki powietrzne x 1
Radio
Radio z CD
Wspomaganie kierownicy

Opis dodatkowy

======================================================================================

*** => U W A G A => W Y J Ą T K O W A => O K A Z J A => ***

======================================================================================

*** => P R O M O C Y J N A => S U G E R O W A N A => C E N A => ***

*** => N E T T O => ~ 4 9 ' 9 0 0 , - PLN

*** => BRUTTO => ~ 6 1 ' 3 7 7 , - PLN

======================================================================================

*** => V A T => W => C A Ł O Ś C I => P O D L E G A => O D L I C Z E N I U ***

======================================================================================

*** => U W A G A => C E N A => N I E => O B E J M U J E => Z A B U D O W Y . . . ***

======================================================================================

*** => O K A Z J A => => => U N I W E R S A L N A => ***

*** => D Ł U G A => R A M A => => => D O => Z A B U D O W Y ***

*** => => => L = 4 ' 5 6 0 _ mm ***

======================================================================================

*** => R O Z S T A W => O S I => => => 4 ' 1 0 0 ***

======================================================================================

*** => + S Y P I A L N I A

======================================================================================

*** + E U R O => 5

======================================================================================

*** => U W A G A => W Y J Ą T K O W A => ***

*** => S U P E R => O K A Z J A => ***

======================================================================================

*** => W E R S J A => ***

*** => S A L O N => P O L S K A => ***

*** => S E R W I S => I V E C O => P O Z N A Ń ***

======================================================================================

*** => S U P E R => K O M F O R T O W A => ***

*** => W E R S J A => W Y P O S A Ż E N I A => ***

======================================================================================

*** => P Ó Ł => A U T O M A T Y C Z N A => ***

*** => A U T O M A T Y C Z N A => K L I M A T Y Z A C J A => ***

*** => _ K _ L _ I _ M _ A _ T _ R _ O _ N _ I _ C _ ***

======================================================================================

*** => E L E K T R Y C Z N E => S Z Y B Y ***

======================================================================================

*** => C E N T R A L N Y => Z A M E K => ***

*** => + A U T O => A L A R M => N A => P I L O T A ***

======================================================================================

*** => E L E K T R Y C Z N E => L U S T E R K A ***

======================================================================================

*** => S Y S T E M Y => ***

*** => A B S + S R S + A S R + W S P O M A G A N I E ***

======================================================================================

*** => A S R => K O N T R O L A => T R A K C J I ***

======================================================================================

*** => S R S => A I R B A G ***

======================================================================================

*** => W Y J Ą T K O W A => R E W E L A C Y J N A => ***

*** => 6 => B I E G O W A => ***

*** => M A N U A L N A => S K R Z Y N I A => B I E G Ó W ***

======================================================================================

*** => W I E L O => F U N K C Y J N Y => ***

*** => K O M P U T E R => P O K Ł A D O W Y ***

======================================================================================

*** => + O B S Ł U G U J E => P O L E C E N I A => G Ł O S O W E ***

======================================================================================

*** => O R Y G I N A L N E => S U P E R => S T E R E O => ***

*** => H I => F I + C D => ***

*** => + M P 3 => ***

*** => + U S B => ***

*** => + B L U E T O O T H ***

======================================================================================

*** => D A I L Y => R A D I O => B L U E _ & _ M E ***

======================================================================================

*** => P O D Ł O K I E T N I K ***

======================================================================================

*** => T R Z Y => O S O B O W Y ***

======================================================================================

*** => 3 x Z A G Ł Ó W K I ***

======================================================================================

*** => P N E U M A T Y C Z N I E => R E G U L O W A N A => W Y S O K O Ś Ć => ***

*** => F O T E L A => K I E R O W C Y ***

======================================================================================

*** => G R Z A N A => S Z Y B A ***

======================================================================================

*** => E L E K T R Y C Z N A => R E G U L A C J A => ***

*** => Ś W I A T E Ł => R E F L E K T O R Ó W ***

======================================================================================

*** => N A P Ę D => T Y Ł ***

======================================================================================

*** => T Y L N E => K O Ł A => B L I Ź N I A C Z E ***

======================================================================================

*** => A U T E N T Y C Z N Y => P R Z E B I E G => ***

======================================================================================

*** => _ O _ R _ Y _ G _ I _ N _ A _ L _ N _ A _ => ***

*** => K S I Ą Ż K A => S E R W I S O W A => ***

======================================================================================

*** => S E R W I S => I V E C O => ***

*** => T R U C K => P A R T N E R _ s.c. => ***

*** => P O Z N A Ń => UL. LUTYCKA _ 9 3 ***

======================================================================================

*** => 0 8 . 0 4 . 2 0 1 1 _ r. => _ 3 9 ' 1 3 8 _ km

*** => 1 9 . 0 8 . 2 0 1 1 _ r. => _ 7 7 ' 0 0 0 _ km

*** => 1 9 . 0 3 . 2 0 1 2 _ r. => 1 2 2 ' 2 8 6 _ km

======================================================================================

*** => 2 0 . 0 9 . 2 0 1 3 _ r. => 1 2 5 ' 1 2 6 _ km => ***

*** => C A S T R O L => E D G E => 5 / 4 0 => G N I E Z N O ***

======================================================================================

*** => N U M E R => V I N => D O => W E R Y F I K A C J I => W => S E R W I S I E => ***

*** => _ " _ Z _ C _ F _ C _ 3 _ 4 _ A _ 3 _ 8 _ A _ 5 _ 8 _ 2 _ 7 _ 9 _ 7 _ 2 _ " _ ***

======================================================================================

*** => W A Ż N Y => P O L S K I => P R Z E G L Ą D => ***

*** => T E C H N I C Z N Y => D O => => => 0 2 . 0 8 . 2 0 1 4 _ r. ***

======================================================================================

*** => O K A Z J A => W Y J Ą T K O W Y => ***

*** => S U P E R => R E W E L A C Y J N Y => S I L N I K => ***

======================================================================================

*** => 3 , 0

*** => 1 6 - V

*** => T U R B O => D I E S E L

*** => D O H C

*** => C O M M O N => R A I L

*** => 1 4 6 => K M

*** => 3 5 0 => N m

======================================================================================

*** => P O D S T A W O W E => D A N E => ***

*** => Z => D O W O D U => R E J E S T R A C Y J N E G O => ***

======================================================================================

*** => S A M O C H Ó D => C I Ę Ż A R O W Y ***

*** => F . 1 => 3 ' 4 9 0

*** => F . 2 => 3 ' 4 9 0

*** => G => 2 ' 2 1 0

*** => Q - 1 => 3 ' 4 9 0

*** => Q - 2 => 7 5 0

*** => P . 3 => D

*** => P . 2 => 1 0 7 _ k W

*** => S . 1 => 3

*** => R O Z S T A W => O S I => 4 ' 1 0 0

*** => N O Ś N O Ś Ć => R A M Y => ~ 1 ' 5 3 5 ***

======================================================================================

*** => M A K S Y M A L N A => ***

*** => D Ł U G O Ś Ć => Z A B U D O W Y => 5 ' 1 5 0 ***

======================================================================================

*** => M A K S Y M A L N A => ***

*** => S Z E R O K O Ś Ć => Z A B U D O W Y => 2 ' 3 5 0 ***

======================================================================================

*** => U W A G A => ***

======================================================================================

*** => P O P R Z E D N I A => Z A B U D O W A => ***

*** => I Z O L A C J A => B U D Y N K Ó W => ***

*** => P L A N D E K A => => => S T Y R O P I A N . . . ***

======================================================================================

*** => U W A G A => U W A G A => U W A G A => ***

======================================================================================

*** => E W E N T U A L N A => P R Z Y K Ł A D O W A => M O Ż L I W O Ś Ć => ***

*** => J A K O => J E D N A => Z => W I E L U => ***

*** => Z A => D O P Ł A T Ą => ***

======================================================================================

*** => M O N T A Ż => S K R Z Y N I A => Ł A D U N K O W A => ***

*** => Z E => S T E L A Ż E M => + N O W A => P L A N D E K A => ***

======================================================================================

*** => B A R D Z O => L E K K A => A L U M I N I O W A => ***

*** => + N O W A => P L A N D E K A => ***

*** => F A B R Y C Z N A => Z A B U D O W A => I V E C O => ***

======================================================================================

*** => L => 4 ' 9 0 0 => D Ł U G O Ś Ć

*** => H => 2 ' 5 0 0 => W Y S O K O Ś Ć

*** => S => 2 ' 1 0 0 => S Z E R O K O Ś Ć

======================================================================================

*** K U P U J Ą C Y => Z W O L N I O N Y => Z => O P Ł A T Y => S K A R B O W E J ***

======================================================================================

*** => P R Z E D S T A W I O N E => D A N E => => => P O W Y Ż S Z Y => O P I S => ***

*** => M A J Ą => => => C H A R A K T E R => => => I N F O R M A C Y J N Y => ***

*** => I NIE STANOWIĄ => OFERTY => HANDLOWEJ => W ROZUMIENIU ARTYKUŁU 66 k.c. ***

======================================================================================

*** => SPRZEDAJĄCY => NIE => ODPOWIADA => ZA => EWENTUALNE => BŁĘDY => ***

*** => L U B => N I E A K T U A L N O Ś Ć => O G Ł O S Z E N I A ***

======================================================================================

*

*

*

*

*

*

Podobne ogłoszenia

Copyright © 2020 CR PLUS Sp. z o.o.