Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych wzywa do zadośćuczynienia za niewolnictwo

Sekretarz generalny ONZ António Guterres wezwał do odszkodowań dla niewolników z powodu transatlantyckiego handlu niewolnikami, który pozbawił niewolników „edukacji, opieki zdrowotnej, możliwości i dobrobytu”.

„Wzywamy do stworzenia ram sprawiedliwości naprawczej, które pomogłyby przezwyciężyć pokolenia wykluczenia i dyskryminacji” – powiedział Guterres. Powiedział w poniedziałekPrzypadający w Międzynarodowym Dniu Pamięci Ofiar Niewolnictwa i Transatlantyckiego Handlu Niewolnikami.

Powiedział: „Apelujemy o zapewnienie przestrzeni i warunków niezbędnych do uzdrowienia, reform i sprawiedliwości”.

Europejscy kupcy siłą przewieźli na swoich statkach ponad 12,5 miliona Afrykanów i sprzedali w niewolę. Niektórzy kupcy czerpali zyski z pracy niewolników. Ci, którzy przeżyli podróże, zostali umieszczeni na farmach w Brazylii i na Karaibach.

„Położyło to podwaliny pod system brutalnej dyskryminacji opartej na białej supremacji, który nadal odbija się echem” – powiedział Guterres. „Potomkowie zniewolonych Afrykanów i osoby pochodzenia afrykańskiego nadal walczą o równe prawa i wolności na całym świecie”.

W wydanym w zeszłym roku raporcie ONZ stwierdzono, że kraje mogą rozważyć finansowe zadośćuczynienie za zniewolenie osób pochodzenia afrykańskiego, przyznano jednak, że proces zgłaszania roszczeń prawnych oraz identyfikowania ofiar i sprawców jest złożony.

„Zgodnie z międzynarodowym prawem dotyczącym praw człowieka rekompensata za jakąkolwiek ekonomicznie oszacowaną szkodę, odpowiednią i proporcjonalną do powagi naruszenia i okoliczności każdego przypadku, może również stanowić formę zadośćuczynienia”. Według raportu Wydany we wrześniu.

„W kontekście historycznych krzywd i szkód wyrządzonych w wyniku kolonializmu i niewolnictwa ocena szkód gospodarczych może być bardzo trudna ze względu na długi okres czasu, jaki upłynął oraz trudność w zidentyfikowaniu sprawców i ofiar” – czytamy w raporcie.

Hilary Pickles, przewodnicząca Komisji ds. odszkodowań Wspólnoty Karaibów (CARICOM), powtórzyła uwagi Guterresa.

„To ruch, który w końcu zasygnalizuje zbiorowe zwycięstwo ludzkości, zwycięstwo dobra nad złem” – powiedział Pickles. Według Reutera. Komisja ds. Reparacji Karaibów została powołana w celu dochodzenia reparacji od byłych potęg kolonialnych, takich jak Portugalia, Francja i Wielka Brytania.

READ  Putin ostrzega Finlandię, że członkostwo Finlandii w NATO zaszkodzi stosunkom

Prawa autorskie 2024 Nexstar Media Inc. wszystkie prawa są zachowane. Materiał ten nie może być publikowany, emitowany, przepisywany ani redystrybuowany.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *